CE keuring

Vanaf februari 2009 dienen alle ramen en deuren, die in de landen van de Europese Unie op de markt worden gebracht, voorzien te zijn van een CE-markering. Bepaalde prestatie-eisen (o.a. waterdichtheid, weerstand tegen windbelasting, luchtdichtheid, thermische doorlatendheid, ...) dienen aangetoond volgens de richtlijnen van de Europese norm NBN EN 14351-1, die omgezet werd in een Belgische norm.

Als producent van buitenschrijnwerk kunnen we onze ramen CE-markeren, gezien we beschikken over:

  • Testresultaten van een erkend labo m.b.t. de declaratie van o.a. bovenstaande prestaties. De declaratie van de prestaties wordt uitgevoerd a.d.h.v. de CE-etiketten.
  • Gedocumenteerde productiecontrole. Deze is gecertificeerd en wordt periodiek beoordeeld door een onafhankelijk certifictieburo. Ons procescertificaat vindt u hier.

EG-conformiteitsverklaring.

Verklaring gereglementeerde stoffen.


Cocquyt E&K::Groenestraat 14 ::8340 Moerkerke - België :: Ligging  ::Fax: 050 501 266 :: info@schrijnwerkerijcocquyt.be ::BTW BE 0465296231

Cocquyt E&K Groenestraat 14 8340 Moerkerke Ligging Tel : 050/50 07 13 Fax : 050/50 12 66 info@schrijnwerkerijcocquyt.be BTW BE 0465 296 231